Zaloguj się
Darmowa Rejestracja
Entropia Universe zabierze Cię do zupełnie nowego świata MMORPG. Bez miesięcznych opłat. Ściągnij bezpłatnie już dziś i dołącz do życia jako kolonista na odległej nieznanej planecie.
POBIERZ
Ostatnio na forum
Aktualizacja EU do wersji 17.5
2020-12-01 20:38, mixer70

Nowe funkcje: Kodeks dla planet partnerskich Do systemu Codex dodane zostały Next Island i Toulan. Inne planet...

MA mówi na YT o aktualizacji EU do wersji 17.5.0
2020-12-01 11:00, mixer70

Jak w temacie - ludkowie z MA opowiadają co nowego będzie... zapowiadają Codex dla planet partnerskich i nowe rozw...

VirtuVerse
2020-11-22 18:44, GandalfSzary

W końcu poważna konkurencja do entropii, wiele ciekawych pomysłów, jeszcze faza alha, ale już działająca i wi...

Aktualizacja EU do wersji 17.4
2020-10-15 00:29, mixer70

Nowe funkcje Tokeny można teraz wymieniać za pośrednictwem menu, które pojawia się po kliknięciu prawym przyci...

Polski Discord!
2020-06-30 12:06, wojtekcz

Witam wszystkich, chciałbym was zaprosić na Polskiego Discorda Entropia Universe. Dostęp do kanału znajdziecie w...

Konkursy
droga do chwaly
Zapraszamy na Facebook!
Twitter
Serwer Mumble!
Przydatne linki
Planety

Planet Arkadia 2012.1

2012-01-31 19:34:34

Planet Arkadia 2012.1 (31 stycznia 2012) Arkadian Colonial Administration (ACA) od jakiegoś czasu próbowała zapewnić nowym kolonistom jasny przewodnik po Planet Arkadia. Po stworzeniu Arkadia Adviser program, Celeste Quary i otaczający ją obszar zostały przygotowane jako miejsce, w którym nowoprzybyli graczę mogą uczyć się w bezpiecznym środowisku. ACA we współpracy z innymi organizacjami zdecydowanie poszerza to doświadczenie. Obecni koloniści zostali zaproszeni do odwiedzwnia wyśmienitej nowej lokacji na północny-zachód od Resolute Firebase, gdzie nowoprzybyli w przyszłości będą rozpoczynać swoją przygodę. Koordynaty to 30180, 18040. Jeśli na miejscu porozmawiasz z Barmanem w Arrival Lounge, rozpoczniesz misję ACA. Rozpoczęta w ten sposób podróż, pozwoli zapoznać się z wieloma nowymi przedmiotami, włączając w to pierwszy pojazd z Arkadiii, oraz będzie uwzględniała takie grupy jak Imperial Federal Navy (IFN), Archeological Society, Herman Industries, Lorika Tek if IFN Medical. Ważna informacja o podziemiach Obszary podziemne nie są jeszcze dostępne, zalecamy niepobieranie ich, ponieważ nie daje to żadnej korzyści przed wydaniem - mimo wszystko będziesz musiał pobrać ostateczną wersję po jej późniejszym wydaniu. Nowości Seria misji Arkadia Colonial Administration (ACA) dla nowych kolonistów. Porozmawiaj z barmanem w 30180, 18040 by rozpocząć misję. Exploration Hoverpod (L) - lewitujący jednoosobowy pojazd dla początkujących, zdolny do podróży zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Nowe wersje różnych przedmiotów (Trainer) zostały wprowadzone w misjach ACA. Nowe budynki i ukształtowanie terenu w różnych miejscach na połudnowym wschodzie kontynentu Sentosa, wliczając w to wyraźnie wyznaczoną drogę z Resolute Firebase do Celeste Harbour. Zmiany w 8 Coins Obszar 8 Coins przeszedł znaczną przebudowę, uwzględniającą zmiany ukształtowania terenu oraz rozkładu budynków. Najważniejsze zmiany to: Kwatery główne 8 Coins zostały przeniesione do centrum, stare kwatery główne zostały zniszczone. Zniszczeniu uległa również znacząca część kanionu, w którym znajdowały się stare kwatery główne. 8 Coins Town zostało wyburzone i zastąpione przez kopalnie. Teladony migrują na wschód, Teladon Camp został przeniesiony wraz z nimi. Założono Scoria Camp, by monitorować aktywność Scorii wokół wejścia do systemu jaskiń. Wyburzono Defiant Firebase Academy, jej teleport posłużył do założenia nowego Scoria Camp. Jeśli miałeś TP Akademii, będziesz mieć nowy TP Scoria Camp. Defiant Direbase została odbudowana na wschód od jej dawnego położenie, by chronić centralne równiny. Pewna ilość Carabok'ów uciekła, keidy akademia została zniszczona, znajdują się one na polach w okolicach Defiant Firebase, wraz z grupą Oro. Windy Islands zmieniły nazwę na Windy Isles. Lokalizacja surowców nie uległa zmianie. Jeśli po aktualizacji zalogujesz się w nieoczekiwanym miejscu, proszę skorzystać z polecenia "Teleport to nearest revival" (domyślnie: T), by przenieść się do najbliższego revival terminalu i teleportu. Rozwiązane problemy Różne unoszące się obiekty wylądowały. Naprawiono problem z rampą na niektórych mostach. Poprawiono umiejscowienie tekstu w opisie Gyro FAP-2. Ogólne zmiany Nie można handlować MAKO Trainer (L). Więcej ore będzie pojawiać się w centrum kontynentu. Łańcuch misji Acadamy nie będzie się rozpoczynał automatycznie po pojawieniu się w Akademii, można go rozpocząć przy Information Desk. Usunięto Resolute Firebase Academy wraz z teleportem. Grupy Bokol i Halix na południe od Resolute Firebase zdają się być zniechęcone modyfikacjami ich siedlisk i przeniosły się na zachód. Cierpiące z tego samego powodu OStelok, przeniosły się na wschód. Nigdy nietracące sposobności, by poobgryzać kostki nowym kolonistom Caraboki, wyczuły nowe wolne miejsce w siedlisku i przeniosły się na obszar zamieszkany przez Bokol. Znane błędy Mapa obszaru 8 Coins wygląda inaczej niż reszta planety, mapy obszarów Resolute Firebase i Celeste Harbour nie zostały zaktualizowane. Błąd z teksturą Hoverpod tworzy efekt lustra. 5 etapy różnych IFN Challenge nie są dostępne. Estate Terminals pokazują nieprawidłowy kolor, gdy są ustawione na private. Dźwięki broni mogą sie różnić pomiędzy strzałami na niektórych broniach. Limited Blueprint Book nie moze zostac pomalowana ani pokryta teksturą. Niektóre rodzaje okularów moga pokazywać się na zewnątrz lub na chełmie pancerza. W niektórych przypadkach skóra może być widoczna na zewnątrz chełmu pancerza. W rzadkich przypadkach televatory mogą łączyć się z sasiednimi budynkami. Feran boi się podlecieć zbyt blisko ziemi. ImageImageImage ImageImageImage ImageImage Treść oryginału: The Arkadia Colonial Administration (ACA) has been acting for some time on the need for clear guidance to be given to new colonists on Planet Arkadia. After creating the Arkadia Adviser program, Celeste Quarry and the surrounding area was landscaped as a place for new arrivals to learn in a safe environment. The ACA has now cooperated with a number of organisations to extend the new colonist experience much further. Existing colonists are invited to visit the exquisite new location northwest of Resolute Firebase where new arrivals will begin in future, at the coordinates 30180, 18040. Speaking to the Barman in the Arrival Lounge there will begin the ACA missions. The journey that follows will reveal an array of new items including the first Arkadian vehicle, and involves groups such as the Imperial Federal Navy (IFN), the Archaeological Society, Herman Industries, Lorika Tek and IFN Medical. Important Note on the Underground Area The underground area is not yet available, we strongly recommend not downloading it as there is no advantage doing so prior to its release - you will still need to download the final content when it is released at a later date. New Content Arkadia Colonial Administration (ACA) mission series for new colonists. Talk to the Barman at 30180, 18040 to begin the mission chain. Exploration Hoverpod (L) - Beginner level Hoverpod, a single person vehicle capable of travelling on both land and water. New Trainer versions of various items are introduced in the ACA missions. New buildings and landscaping at various locations across the southeast of the continent of Sentosa, including a well-appointed path from Resolute Firebase to Celeste Harbour. 8 Coins Changes The 8 Coins area has undergone a major overhaul with numerous terrain and layout changes. Key Changes are: 8 Coins Headquarters has been moved to a new central location and the old HQ demolished. The demolition also destroyed much of the canyon the old HQ was contained within. The 8 Coins Town in the NE has been demolished and replaced with a mining operation. Teladon have migrated eastwards and the Teladon Camp has relocated with them. A Scoria Camp has been setup to monitor Scoria activities around the entry to their cave system. Defiant Firebase Academy has been demolished and its Teleporter repurposed for use in the new Scoria Camp. If you had the Academy TP, you will now have the Scoria TP. Defiant Firebase has been rebuilt in the east of the area to protect the central plains. A number of Carabok escaped when the Academy was destroyed and those are now present in the fields near Defiant Firebase along with a group of Oro. Windy Islands has been renamed to Windy Isles. Resource locations have not changed. If you log in after the update and find yourself in an unexpected position please use the “Teleport to nearest revival” command (default: T) to move to the nearest revival and teleporter. Issues Fixed Various floating objects grounded. Ramp issues with some bridges fixed. Fixed spacing issue in GYRO FAP-2 Text Description. General Changes MAKO Trainer (L) can no longer be traded. More Ore Resources will now spawn in the center of the continent. The Academy mission chain will no longer start by arriving at an Academy, you can still start it via the Information Desk. Resolute Firebase Academy and its teleporter has been removed. The Bokol and Halix groups south of Resolute Firebase appear to have been a little put off by all the modifications to their habitat, and have moved somewhat west. Suffering from the same issue, the Ostelok in the area appear to have moved eastward. Never to miss a good opportunity to nibble the ankles of new colonists, Carabok seem to have sensed the new opening in habitat, moving into the area vacated by the Bokol. Known Issues The 8 Coins area map looks different to the rest of the planet and the maps of the areas around Resolute Firebase and Celeste Harbour have not been updated. There is texture issue with the Hoverpod creating a mirror effect. Stage 5 of various IFN Challenge missions are currently unavailable. Estate Terminals show the wrong colour when set to private. Weapon sounds can vary from shot to shot on some weapons. Limited Blueprint Book cannot be coloured or textured. Some types of eyewear can appear outside or on top of the Armour Helmet. Skin from some face/head shapes can be seen when wearing Armour Helmet. Televators in buildings may link to the building next door in rare cases. Feran are afraid of getting too close to the ground Źródło

Komentarzy: 0

Pokaż innym: