Zaloguj się
Darmowa Rejestracja
Entropia Universe zabierze Cię do zupełnie nowego świata MMORPG. Bez miesięcznych opłat. Ściągnij bezpłatnie już dziś i dołącz do życia jako kolonista na odległej nieznanej planecie.
POBIERZ
Ostatnio na forum
Aktualizacja EU do wersji 17.5
2020-12-01 20:38, mixer70

Nowe funkcje: Kodeks dla planet partnerskich Do systemu Codex dodane zostały Next Island i Toulan. Inne planet...

MA mówi na YT o aktualizacji EU do wersji 17.5.0
2020-12-01 11:00, mixer70

Jak w temacie - ludkowie z MA opowiadają co nowego będzie... zapowiadają Codex dla planet partnerskich i nowe rozw...

VirtuVerse
2020-11-22 18:44, GandalfSzary

W końcu poważna konkurencja do entropii, wiele ciekawych pomysłów, jeszcze faza alha, ale już działająca i wi...

Aktualizacja EU do wersji 17.4
2020-10-15 00:29, mixer70

Nowe funkcje Tokeny można teraz wymieniać za pośrednictwem menu, które pojawia się po kliknięciu prawym przyci...

Polski Discord!
2020-06-30 12:06, wojtekcz

Witam wszystkich, chciałbym was zaprosić na Polskiego Discorda Entropia Universe. Dostęp do kanału znajdziecie w...

Konkursy
droga do chwaly
Zapraszamy na Facebook!
Twitter
Serwer Mumble!
Przydatne linki
Planety

Planet Arkadia 2011.8 (30 listopada)

2011-11-30 18:54:05

Planet Arkadia 2011.8 (30 listopada)

"Odcięcie dostawy żywności dla Oratan miało minimalny wpływ na ich zachowanie" powiedział komandor Harvir do przywódcy sił lądowych.

"Może, ale na pewno pozwala naszym naukowcom zebrać przydatne dane" odpowiedziała kapitan Chicharo.

"Racja. W porządku, zapewnimy kolonistom system pozwalający poprawnie zliczać zabite cele i nagrodzi ich za wysiłki".

Usatysfakcjonowany obrotem spraw, Harvir zdołał poświęcić trochę więcej czasu zagadnieniom związanym z ekonomią. Chciał być tam, razem z oddziałami, budować koloniie, lecz pewne rzeczy miały pierwszeństwo.
Ważna informacja o podziemiach

Obszary podziemne nie są jeszcze dostępne, zalecamy niepobieranie ich, ponieważ nie daje to żadnej korzyści przed wydaniem - mimo wszystko będziesz musiał pobrać ostateczną wersję po jej późniejszym wydaniu.


Nowości

Nowe kreatury
Pojawiła się nowa kreatura nazwana Scoria, przemierza północne okolice 8 Coins.

Nowe Misje
Dodano IFN Challenge dla Otorugi, Kiana, Oweko, Kadra, Madana, Huon, Beladoth, Teladon, Korwil, Kamaldon, Yuka i Scoria.
Dodano osiągnięcia za nowe IFN Challenges.
Dodano trofea dla kreatur z IFN Challenge.
IFN Challenge dla Oro zostało zaktualizowane, by uwzględnić nagrodę w postaci Trophy Head po 4 poziomie. Jesli ukończyłeś ten posiom wczesniej, angroda zostanie przekazana do Twojego ekwipunku.

Inne nowości
Dodano 6 straganów na Celeste Quarry, będą do kupienia na aukcji.
Nowe miejsca, między innymi teleporty w 8 Coins i Sanctuary Cove.
Incydent kradzieży dokonanej przez Oratan, która została zauważona 18 lutego 3008 w Steadfast Firebase może mieć związek z aktualniejszymi wiadomościami o broni bialej, która zaginęła a obecnie zaczyna się pojawiać przy zwłokach różnych gatunków zwierząt. Blueprinty tych broni pozostają utajnione przez IFN i obecnie nie są dostępne.

Zmiany balansu
Poprawiono dostępność Muscle Oil.

Rozwiązane problemy
Uziemiono latające drzewa i teleporty. Halloweenowi dowcipnisie zostaną zlokalizowani i zlikwidowani. Nie bawi nas to.
Blueprint Carabok Texture znajduje się w złej kategorii w Technican Terminal.
Poprawki terenu w 8 Coins.

Ogólne zmiany
Nowi koloniści będą pojawiać się jedynie w Resolute Firebase Academy.
Nowy ekran logowania.
Ogólna aktualizacja Celeste Harbour i Quary.

Znane błędy
Estate Terminals pokazują inny kolor, gdy są ustawione na private.
W niektórych kategoriach w terminalach Trade i Technican brakuje tekstu.
Dźwięki broni mogą się różnić pomiędzy strzałami na niektórych broniach.
Limited Blueprint Book nie może zostać pomalowana ani pokryta teksturą.
Niektóre rodzaje okularów mogą pokazywać eis na zewnątrz lub na hełmie pancerza.
W niektórych przypadkach skóra może być widoczna na zewnątrz hełmu pancerza.
W rzadkich przypadkach televatory mogą łączyć się z sąsiednimi budynkami.
Feran boi się podlecieć zbyt blisko ziemi.

Treść oryginału:

Planet Arkadia Update 2011.8 (30th Nov 2011)
008.JPG
'Culling the Oratan's food supply seems to be having minimal impact on their activities' said Commodore Harvir to the leader of his ground forces.

'Maybe so, but it's certainly allowing our scientists to gather some good data' replied Captain Chiharo.

'True enough. Alright, we'll give the colonists a system to keep a proper count of their kills and reward them for their ongoing efforts.'

Satisfied with progress on the colony's main threat, Harvir had been able to put some more time into economic matters. He wanted to be out there with the troops, building the colony, but some things needed to come first.
Important Note on the Underground Area

The underground area is not yet available, we strongly recommend not downloading it as there is no advantage doing so prior to its release - you will still need to download the final content when it is released at a later date.


New Content
New Creature
A new Creature called the Scoria has been found roaming around in the northern areas of 8 Coins.
New Missions
IFN Challenges added for Otorugi, Kiana, Oweko, Kadra, Madana, Huon, Beladoth, Teladon, Korwil, Kamaldon, Yuka, and Scoria.
Achievements added for the new IFN Challenges.
Trophy Heads have been added for creatures featured in an IFN Challenge.
Oro IFN Challenge updated to include new Trophy Head reward in Stage 4. If you have previously completed this stage the reward will be delivered to your inventory.
Other New Content
6 Shop Stalls at Celeste Quarry which will be sold via auction.
New destinations, including Teleporters, on 8 Coins and Sanctuary Cove.
An incident of Oratan theft, discovered on 18th Feb 3008 at Steadfast Firebase may be related to the more recent news that a wide variety of longblades and shortblades that went missing, have begun turning up in various types of creature carcasses. Blueprints for these weapons remain classified by the IFN and are unavailable at present.

Balance Changes
Improved availability of Muscle Oil.

Issues Fixed
Floating crates and Teleporters have been re-gravitated. Halloween tricksters will be located and dealt with. We are not amused.
Carabok texture Blueprint is in the correct category in the Technician.
Terrain fixes on 8 Coins.

General Changes
All new colonists will now land exclusively at Resolute Firebase Academy.
New login screen.
General updates to Celeste Harbour and Quarry.

Known Issues
Estate Terminals show a different colour when set to private.
Some categories in the Trade and Technician Terminals are missing text.
Weapon sounds can vary from shot to shot on some weapons.
Limited Blueprint Book cannot be coloured or textured.
Some types of eyewear can appear outside or on top of the Armour Helmet.
Skin from some face/head shapes can be seen when wearing Armour Helmet.
Televators in buildings may link to the building next door in rare cases.
Feran are afraid of getting too close to the ground.


Źródło

Komentarzy: 0

Pokaż innym: