Zaloguj się
Darmowa Rejestracja
Entropia Universe zabierze Cię do zupełnie nowego świata MMORPG. Bez miesięcznych opłat. Ściągnij bezpłatnie już dziś i dołącz do życia jako kolonista na odległej nieznanej planecie.
POBIERZ
Ostatnio na forum
Aktualizacja EU do wersji 17.5
2020-12-01 20:38, mixer70

Nowe funkcje: Kodeks dla planet partnerskich Do systemu Codex dodane zostały Next Island i Toulan. Inne planet...

MA mówi na YT o aktualizacji EU do wersji 17.5.0
2020-12-01 11:00, mixer70

Jak w temacie - ludkowie z MA opowiadają co nowego będzie... zapowiadają Codex dla planet partnerskich i nowe rozw...

VirtuVerse
2020-11-22 18:44, GandalfSzary

W końcu poważna konkurencja do entropii, wiele ciekawych pomysłów, jeszcze faza alha, ale już działająca i wi...

Aktualizacja EU do wersji 17.4
2020-10-15 00:29, mixer70

Nowe funkcje Tokeny można teraz wymieniać za pośrednictwem menu, które pojawia się po kliknięciu prawym przyci...

Polski Discord!
2020-06-30 12:06, wojtekcz

Witam wszystkich, chciałbym was zaprosić na Polskiego Discorda Entropia Universe. Dostęp do kanału znajdziecie w...

Konkursy
droga do chwaly
Zapraszamy na Facebook!
Twitter
Serwer Mumble!
Przydatne linki
Planety

Planet Arkadia 2011.5

2011-08-10 10:55:46

Planet Arkadia 2011.5 (9 sierpnia 2011)
Łatka

Uwaga koloniści:


Zagrożenie atakiem Oratan!!!


IFN otrzymało zgłoszenia nagłego pojawienia się kilku obozów Oratan w odległych obszarach kontynentu Sentosa. Komandor Toan Harvir poinformował:To nagłe pragnienie do zajęcia jakiegoś terytorium wyznacza pierwszą zmianę w strategii, jaką do tej pory mogliśmy zaobserwować". Więcej informacji można znaleźć w kolejnym rozdziale opowiadania o Arkadii 4.1 (już wkrótce dostępne na forum w polskiej wersji - VB)


PRZEBUDOWA I EKONOMII I SUROWCÓW

Na prośbę IFN, PTech dokonał znacznych zmian w oprogramowaniu do wykrywania surowców. Górnicy mogą doświadczyć innej dystrybucji i dostępności surowców w obrębie całej Sentosy.

Aktualizacje PTech'u, dokonane z wykorzystaniem wiedzy zdobytej z pierwszych miesięcy wydobywania surowców na Arkadii, są częścią planu IFN mającego zapewnić samodzielność Arkadii, bez pomocy federalnej. Zgodnie z tym założeniem, IFN zaleciło dostawcom sprzętu przekonfigurowanie planów (blueprintów) aby efektywniej korzystały z lokalnie dostępnych surowców.


Wiadomości od ACA

Pod rozkazami IFN, Arkadian Colonial Administration (ACA) aktywnie rekrutuje Arkadia Advisers, jest to element programu mającego zapewnić nowym kolonistom powitanie i pomoc na wczesnych etapach życia na ich nowej planecie. Aby ułatwić odnalezienie personelu w miejscach takich jak Celeste Quarry, ACA podaruje im specjalne, wyróżniające się kamizelki.

Niedawno zakończona została budowa nowej drogi z Celeste Harbour do Celeste Quarry, jak i dokonano poprawek w infrastrukturze samego Celeste Quarry. Podczas ostatnich etapów budowy, ACA zgłosiła pojawienie się w pobliżu Quarry nieznanego wcześniej gatunku nielota, który został nazwany „Ostelok”.

Naukowcy są zaintrygowani, zbiegło się to w czasie z doniesieniami o innym gatunku ptaka, dalej na wschód zaklasyfikowanego jako „Feran”. Jest on zdolny do lotu i został spostrzeżony na północ w pobliżu Ocean Lookout i Taipan Digsite.

Gatunki zdają się nie być ze sobą spokrewnione, jednak kilkoro naukowców zastanawia się, czy to przypadek, że ich pojawienie zbiegło się w czasie z odkryciem obozów Oratan...


POSZUKIWANIE SKARBÓW!

Podchodzący do lądowania statek zaopatrzeniowy przewożący przedmioty do Trade Terminal został zaatakowany nad Celeste Harbour i jego ładunek został rozrzucony w okolicy. Więcej informacji, na temat Scavenger Hunt na Planet Arkadia Forum, znajdziecie tam również rozdział 4.1 historii Arkadii! (oba artykuły już wkrótce będą dostępne w polskiej wersji na naszym forum)


INNE WIADOMOŚCI

Arkadia Studios zaleca kolonistom dalsze aktualizacje oprogramowania:
Oczyszczone Ore, Energy Matter i skóry zwierząt ważą mniej.
Kilka rodzajów roślinności ma zaktualizowane tekstury.
Wszystkie rodzaje terenu przeszły poprawę tekstur.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.

***

PODSUMOWANIE AKTUALIZACJI
Nowe zwierzę: Feran - wzdłuż wschodniego wybrzeża, Ocean Lookout i Taipan Digsite
Nowe zwierzę: Ostelok, w pobliżu Celsete Quarry
Zauważono kilka obozów Oratan IFN prowadzi dochodzenie
Blueprinty zaktualizowane, by wykorzystywać surowce dostępne jedynie na Arkadii.
Zmiana występowania i dostępności surowców na całej planecie.
Arkadia Advisers posiadają wyróżniające się kamizelki
Wybudowano drogę z Celeste Harbour do Celeste Quarry
Zaktualizowane Celeste Quarry
Oczyszczone Ore, Energy Matter i skóry zwierząt ważą mniej.
Kilka rodzajów roślinności ma zaktualizowane tekstury
Wszystkie rodzaje terenu przeszły poprawę tekstur
Poprawiono animację biegu Kiana, Kadra i Korwil


Rozwiązane problemy

Drobne poprawki odgłosów.
Filery wspierające most pokazują się w pełnej długości na niższych ustawieniach grafiki.


Znane błędy
Dźwięki broni mogą się różnić pomiędzy strzałami na niektórych broniach.
Archeological Society nie lubi, gdy ludzie siadają na niektórych krzesłach i sofach.
Limited Blueprint Book nie może zostać pomalowana ani pokryta teksturą.
Niektóre rodzaje okoularów moga pokazywać się na zewnątrz lub na chełmie pancerza.
W niektórych przypadkach skóra może być widoczna na zewnątrz chełmu pancerza.
W rzadkich przypadkach televatory mogą łączyć się z sąsiednimi budynkami.
Feran boi się podlecieć zbyt blisko ziemi.

Treść oryginału:

Attention Arkadian Colonists:


ORATAN ALERT!!!


The IFN has received reports of the sudden appearance of several Oratan camps in remote areas of the continent of Sentosa. According to Commodore Toan Harvir, “This sudden desire by the enemy to occupy territory marks the first change in strategy that we have seen”. More insight into the situation can be found in story instalment 4.1.


ECONOMIC AND RESOURCE OVERHAULS

At the request of the IFN, PTech has made major overhauls to its resource detection software. Miners can now expect a completely different distribution and availability of resources across the entire continent of Sentosa.

The PTech upgrades, made with the knowledge gained from the first months of Arkadian mining, are part of the IFN’s aim to ensure Arkadia is able to sustain itself without the need of Imperial Federal aid. In accordance with this policy, the IFN has directed Arkadia’s technology suppliers to reconfigure their product blueprints to more effectively utilise locally available resources.


NEWS FROM THE ACA

Under direction from the IFN, the Arkadian Colonial Administration (ACA) has been active in recruiting Arkadia Advisers, as part of its drive to welcome new colonists and help them through the early stages of life on their new home planet. To make these personnel easier to find, at places such as the new Celeste Quarry area, the ACA will be presenting the Arkadia Advisers with a special high-visibility vest.

The ACA has recently completed construction of a new roadway from Celeste Harbour to Celeste Quarry as well as some additional infrastructure upgrades to the Quarry itself. During the final stages of construction, the ACA reported the sudden appearance of a previously unknown flightless bird, which has been named “Ostelok”, near the Quarry.

Scientists are currently puzzling over the reason for this, and the fact that it seems to have coincided with reported sightings of another bird species spreading further up the east coast. Classified as “Feran”, this flight capable creature has been sighted to the north near Ocean Lookout and Taipan Digsite.

The two species don’t seem to be related but several in the scientific groups are querying whether it is a coincidence that they have appeared at the same time as the Oratan Camps were discovered…


SCAVENGER HUNT!

An arriving equipment supply ship carrying Trade Terminal supplies was recently attacked over the Celeste Harbour area, and its cargo has been scattered across the landscape. For more information, please read the Scavenger Hunt event thread at Planet Arkadia Forum, as well as instalment 4.1 of the story!


RELATED NEWS

Arkadia Studios advises some further updates to colonist software:
Refined Ore, Energy Matter and Animal Leathers now weigh less.
Several pieces of vegetation have updated textures
All terrain types have had a texture overhaul

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION.

***

VERSION UPDATE SUMMARY
New creature: Feran, along east coast, Ocean Lookout and Taipan Digsite
New creature: Ostelok, near Celeste Quarry
Several Oratan Camps sighted. IFN investigating
Blueprints revised to use only resources that can be found on Arkadia
Planet-wide changes to resource distribution and availability
Arkadia Advisers now have high-visibility vests
Road has been constructed from Celeste Harbour to Celeste Quarry
Celeste Quarry has been upgraded
Refined Ore, Energy Matter and Animal Leathers now weigh less
Several pieces of vegetation have updated textures
All terrain types have had a texture overhaul
Improved run animations for Kiana, Kadra and Korwil


Issues Fixed

Minor improvements to sounds.
Bridge Support Pillars now show their complete length on lower graphics settingS


Known Issues
Weapon sounds can vary from shot to shot on some weapons.
Archaeological society does not like people sitting on some of their chairs and sofas.
Limited Blueprint Book cannot be coloured or textured.
Some types of eyewear can appear outside or on top of the Armour Helmet.
Skin from some face/head shapes can be seen when wearing Armour Helmet.
Televators in buildings may link to the building next door in rare cases.
Feran are afraid of getting too close to the ground.

Źródło

Komentarzy: 0

Pokaż innym: