zaawansowane >>
Zaloguj się
FORUM

Nowy balans nagród z misji...

Oficjalne informacje MindArk-u
AUTOR

Wysłany: 22 Wrz 2012 17:16

Przepraszamy za spore opóźnienie w publikacji, ale w końcu udało się to zrobić, oto nowe nagrody dla wszystkich misji Iron misji z Calypso.

Jak widać wszystkie atrybuty zastąpiono żetonami atrybutów "Attribute Tokens" mogą one być zbierane i wykorzystane przez gracza w chwili gdy będzie on chciał podnieść wartość atrybutu na wyższy poziom. Dla podniesienia atrybutu o 1 trzeba wydać 100 tokenów odpowiedniego atrybutu. Zlikwidowano nagrody w postaci fragmentów nova.

Żetony atrybutów mają teraz tzw. "koszt" i obniżają wartość umiejętności którą można otrzymać za misję - wielkość obniżki jest wprost proporcjonalna od ilość uzyskanych żetonów. Jednakże dołączyłem opcję którą można wybrać we wszystkich misjach a polegającą na decyzji co odebrać jako nagrodę: umiejętność i atrybut ("skills and attributes") albo tylko umiejętność. Gdy wybierze się opcję "tylko umiejętność" ("skills only") - wartość umiejętności jest mniej więcej równa tej którą można było uzyskać przed zmianą zasad i zależy od rodzaju moba i umiejętności. Można również wybrać dowolną kombinację różnych umiejętności gdy gracz woli równomierny wzrost, zamiast gwałtownego przyrostu tylko jednej umiejętności.

Ustalona jest maksymalna ilość żetonów atrybutów osiągalnych dla gracza. Wiele z nich zdobywa się w starych misjach (najprawdopodobniej już ukończonych), lecz sporo z nich zachowałem (przenosząc je głównie z nisko poziomowych mobów) także w nowych misjach wciąż zostaje do zdobycia sporo żetonów atrybutów.

Nagrody z misji oparte są bardziej o właściwości moba a nie tylko ilości jego HP. Oznacza to, że nagroda z misji na mobie bardziej niebezpiecznym, zadającym więcej obrażeń, agresywniejszym i szybciej się regenerującym będzie większa niż w przypadku moba o po prostu dużej ilości HP. Np. misja na Araneatroxy jako groźniejsze niż Atroxy da ciekawszą nagrodę pomimo równej ilośći HP obu mobów.

Różne umiejętności zostały podzielone na kategorie w zależności od ich przydatności, wartości MU, unikalności itp., co oznacza, iż dana umiejętność mogła w niektórych przypadkach zostać przeniesiona do kategorii tańszej lub droższej jako rezultat sporej różnicy między dawnymi i nowymi nagrodami.

Jak można zauważyć - misje na moby sezonowe jak Eomon, Longtooth czy Steelbird spotkało obniżenie wartości nagród. Miały one bardzo wysokie nagrody nawet w oparciu o stare zasady "misji specjalnych",. Obecnie misje mają takie same zasady i odchodzimy od innych norm dla misji sezonowych.

Chciałbym zasięgnąć waszej opinii co do zmiany ilości HP dla Argonauta Scouta z 250 do 350, była ona błędna od początku gry. Ma to wpływ na nagrodę Bronze challenge która oparta jest na ograniczeniu minimum poziomu moba potrzebnego do zaliczenia w misji gdzie Argonaut young ma podobną ilość HP. W efekcie nagroda za ukończenie Argonaut Bronze challenge będzie cenniejsza o 25%.

Prosimy o konstruktywną dyskusję i ocenę czy np. któraś z misji nie wydaje się wam kompletnie szalona. Podane zmiany nie są na 100% ostateczne i wciąż nad nimi pracujemy.

Shinkiba/Daikiba Iron challenge został zmieniony tak więc wyższy poziom moba daje więcej punktów - spowodowane jest to znaczną różnicą między młodymi a starszymi mobami. Można było polować tylko na młode moby i otrzymać tą samą nagrodę co w przypadku starszych co wydaje się nieuczciwe - jednakże polowanie na młode nadal jest najskuteczniejszą drogą do ukończenia zadania. Szybszą drogą jest obecnie strzelanie do starszych osobników włączając w to Kirakiby.

Nagrody za ukończenie misji będą widoczne w informacji o danym zadaniu:
-Nazwa moba
-Ilość upolowanych do ukończenia misji
-Nagroda do wyboru - opcja 1
-Nagroda do wyboru - opcja 2
-Nagroda do wyboru - opcja 3
itd.
Mob

Allophyl/Estophyl
100:
0.61 PED Handgun skill.
0.4 PED Athletics skill.
0.2 PED Bravado skill.

500:
3.05 PED Handgun skill.
1.98 PED Athletics skill.
0.99 PED Bravado skill.

1000:
0.98 PED Handgun skill and 20 Agility Tokens.
0.63 PED Athletics skill and 20 Agility Tokens.
0.31 PED Bravado skill and 20 Agility Tokens.
6.1 PED Handgun skill.
3.98 PED Athletics skill.
1.98 PED Bravado skill.

5000:
17.69 PED Handgun skill and 50 Intelligence Tokens.
11.46 PED Athletics skill and 50 Intelligence Tokens.
5.73 PED Bravado skill and 50 Intelligence Tokens.
30.5 PED Handgun skill.
19.79 PED Athletics skill.
9.9 PED Bravado skill.

10000:
35.38 PED Handgun skill and 100 Agility Tokens.
22.92 PED Athletics skill and 100 Agility Tokens.
11.46 PED Bravado skill and 100 Agility Tokens.
61 PED Handgun skill.
39.58 PED Athletics skill.
19.79 PED Bravado skill.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Araneatrox
100:
0.67 PED Dodge skill.
0.67 PED Evade skill.
0.67 PED Support Weapon Systems skill.

500:
1.27 PED Evade skill and 25 Agility Tokens.
1.27 PED Dodge skill and 25 Agility Tokens.
1.27 PED Support Weapon Systems skill and 25 Agility Tokens.
3.35 PED Evade skill.
3.35 PED Dodge skill.
3.35 PED Support Weapon Systems skill.

1000:
0.46 PED Evade skill and 75 Psyche Tokens.
0.46 PED Dodge skill and 75 Psyche Tokens.
0.46 PED Support Weapon Systems skill and 75 Psyche Tokens.
6.71 PED Evade skill.
6.71 PED Dodge skill.
6.71 PED Support Weapon Systems skill.

5000:
12.71 PED Evade skill and 250 Intelligence Tokens.
12.71 PED Dodge skill and 250 Intelligence Tokens.
12.71 PED Support Weapon Systems skill and 250 Intelligence Tokens.
33.54 PED Evade skill.
33.54 PED Dodge skill.
33.54 PED Support Weapon Systems skill.

10000:
52.08 PED Evade skill, 100 Stamina Tokens, 40 Agility Tokens and 40 Strength Tokens.
52.08 PED Dodge skill, 100 Stamina Tokens, 40 Agility Tokens and 40 Strength Tokens.
52.08 PED Support Weapon Systems skill, 100 Stamina Tokens, 40 Agility Tokens and 40 Strength Tokens.
67.08 PED Evade skill.
67.08 PED Dodge skill.
67.08 PED Support Weapon Systems skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Argonaut
100:
0.29 PED Perception Skill.
0.29 PED Combat Reflexes Skill.

500:
1.44 PED Perception skill.
1.44 PED Combat Reflexes skill.

1000:
0.31 PED Perception skill and 10 Psyche Tokens.
0.31 PED Combat Reflexes skill and 10 Psyche Tokens.
2.88 PED Perception skill.
2.88 PED Combat Reflexes skill.

5000:
1.56 PED Perception skill and 50 Strength Tokens.
1.56 PED Combat Reflexes skill and 50 Strength Tokens.
14.38 PED Perception skill.
14.38 PED Combat Reflexes skill.

10000:
3.13 PED Perception and 100 Stamina Tokens.
3.13 PED Combat Reflexes and 100 Stamina Tokens.
28.75 PED Perception skill.
28.75 PED Combat Reflexes skill.

Bronze:
1.25 PED Diagnosis skill and 100 Agility Tokens.
1.25 PED Melee Combat skill and 100 Agility Tokens.
2.5 PED Inflict Ranged Damage skill and 100 Agility Tokens.
2.5 PED Inflict Ranged Damage skill and 100 Agility Tokens.
9.58 PED Diagnosis skill.
9.58 PED Melee Combat skill.
19.17 PED Inflict Ranged Damage skill.
19.17 PED Athletics skill.

Silver:
Unchanged
26.6 PED Laser Weaponry Technology skill and 10.7 PED Evade skill
26.6 PED BLP Weaponry Technology skill and 10.7 PED Evade skill
-------------------------------------------------------------------------------------------
Armax bull/cow
100:
0.17 PED Inflict Melee Damage skill.
0.17 PED Inflict Ranged Damage skill.

500:
0.85 PED Inflict Melee Damage skill.
0.85 PED Inflict Ranged Damage skill.

1000:
1.71 PED Inflict Melee Damage skill.
1.71 PED Inflict Ranged Damage skill.

5000:
0.21 PED Inflict Melee Damage skill and 50 Intelligence Tokens.
0.21 PED Inflict Ranged Damage skill and 50 Intelligence Tokens.
8.54 PED Inflict Melee Damage skill.
8.54 PED Inflict Ranged Damage skill.

10000:
4.58 PED Inflict Melee Damage skill and 75 Stamina Tokens.
4.58 PED Inflict Ranged Damage skill and 75 Stamina Tokens.
17.08 PED Inflict Melee Damage skill.
17.08 PED Inflict Ranged Damage skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Atrax
100:
0.35 PED Aim skill.
0.35 PED Combat Reflexes skill.
0.35 PED Weapons Handling skill.

500:
1.74 PED Aim skill.
1.74 PED Combat Reflexes skill.
1.74 PED Weapons Handling skill.

1000:
0.93 PED Aim skill and 10 Psyche Tokens.
0.93 PED Combat Reflexes skill and 10 Psyche Tokens.
0.93 PED Weapons Handling skill and 10 Psyche Tokens.
3.49 PED Aim skill.
3.49 PED Combat Reflexes skill.
3.49 PED Weapons Handling skill.

5000:
4.63 PED Aim skill and 50 Stamina Tokens.
4.63 PED Combat Reflexes skill and 50 Stamina Tokens.
4.63 PED Weapons Handling skill and 50 Stamina Tokens.
17.44 PED Aim skill.
17.44 PED Combat Reflexes skill.
17.44 PED Weapons Handling skill.

10000:
9.25 PED Aim skill and 100 Agility Tokens.
9.25 PED Combat Reflexes skill and 100 Agility Tokens.
9.25 PED Weapons Handling skill and 100 Agility Tokens.
34.88 PED Aim skill.
34.88 PED Combat Reflexes skill.
34.88 PED Weapons Handling skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Atrox
100:
0.31 PED Evade skill.
0.31 PED Dodge skill.
0.31 PED Support Weapon Systems skill.

500:
1.56 PED Evade skill.
1.56 PED Dodge skill.
1.56 PED Support Weapon Systems skill.

1000:
1.04 PED Evade skill and 25 Agility Tokens.
1.04 PED Dodge skill and 25 Agility Tokens.
1.04 PED Support Weapon Systems skill and 25 Agility Tokens.
3.13 PED Evade skill.
3.13 PED Dodge skill.
3.13 PED Support Weapon Systems skill.

5000:
7.29 PED Evade skill and 100 Intelligence Tokens.
7.29 PED Dodge skill and 100 Intelligence Tokens.
7.29 PED Support Weapon Systems skill and 100 Intelligence Tokens.
15.63 PED Evade skill.
15.63 PED Dodge skill.
15.63 PED Support Weapon Systems skill.

10000:
14.58 PED Evade skill and 200 Strength Tokens.
14.58 PED Dodge skill and 200 Strength Tokens.
14.58 PED Support Weapon Systems skill and 200 Strength Tokens.
31.25 PED Evade skill.
31.25 PED Dodge skill.
31.25 PED Support Weapon Systems skill.

Bronze:
54.58 PED Explosive Projectile Weaponry Technology skill and 100 Stamina Tokens.
54.58 PED Athletics skill and 100 Stamina Tokens.
54.58 PED Courage skill and 100 Stamina Tokens.
27.29 PED First Aid skill and 100 Stamina Tokens.
71.25 PED Explosive Projectile Weaponry Technology skill.
71.25 PED Athletics skill.
71.25 PED Courage skill.
35.63 PED First Aid skill.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Aurli
100:
1.05 PED Athletics skill.
0.53 PED Diagnosis skill.
0.53 PED First Aid skill.

500:
1.92 PED Athletics skill and 20 Strength Tokens.
0.96 PED Diagnosis skill and 20 Strength Tokens.
0.96 PED First Aid skill and 20 Strength Tokens.
5.25 PED Athletics skill.
2.63 PED Diagnosis skill.
2.63 PED First Aid skill.

1000:
3.83 PED Athletics skill and 40 Agility Tokens.
1.92 PED Diagnosis skill and 40 Agility Tokens.
1.92 PED First Aid skill and 40 Agility Tokens.
10.5 PED Athletics skill.
5.25 PED Diagnosis skill.
5.25 PED First Aid skill.

5000:
27.5 PED Athletics skill and 150 Psyche Tokens.
13.75 PED Diagnosis skill and 150 Psyche Tokens.
13.75 PED First Aid skill and 150 Psyche Tokens.
52.5 PED Athletics skill.
26.25 PED Diagnosis skill.
26.25 PED First Aid skill.

10000:
70 PED Athletics skill and 110 Stamina Tokens and 100 Agility Tokens.
35 PED Diagnosis skill and 110 Stamina Tokens and 100 Agility Tokens.
35 PED First Aid skill and 110 Stamina Tokens and 100 Agility Tokens.
105 PED Athletics skill.
52.5 PED Diagnosis skill.
52.5 PED First Aid skill.

Bronze:
58.13 PED Evade skill and 100 Stamina Tokens.
116.25 PED Vehicle Repairing skill and 100 Stamina Tokens.
58.13 PED First Aid skill and 100 Stamina Tokens.
66.5 PED Evade skill.
134 PED Vehicle Repairing skill.
66.5 PED First Aid skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cornoanterion
5000:
20.03 PED Shortblades skill and 125 Intelligence Tokens.
12.92 PED Plasma Weaponry Technology skill and 125 Intelligence Tokens.
6.46 PED Bioregenesis skill and 125 Intelligence Tokens.
52.06 PED Shortblades skill.
33.75 PED Plasma Weaponry Technology skill.
16.88 PED Bioregenesis skill.

10000:
72.09 PED Shortblades skill and 125 Psyche Tokens.
46.67 PED Plasma Weaponry Technology skill and 125 Psyche Tokens.
23.33 PED Bioregenesis skill and 125 Psyche Tokens.
104.13 PED Shortblades skill.
67.5 PED Plasma Weaponry Technology skill.
33.75 PED Bioregenesis skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cornundacauda
100:
0.17 PED Rifle skill.
0.17 PED Handgun skill.
0.17 PED Aim skill.

500:
0.87 PED Rifle skill.
0.87 PED Handgun skill.
0.87 PED Aim skill.

1000:
1.74 PED Rifle skill.
1.74 PED Handgun skill.
1.74 PED Aim skill.

5000:
2.28 PED Rifle skill and 25 Agility Tokens.
2.28 PED Handgun skill and 25 Agility Tokens.
2.28 PED Aim skill and 25 Agility Tokens.
8.69 PED Rifle skill.
8.69 PED Handgun skill.
8.69 PED Aim skill.

10000:
4.56 PED Rifle skill and 50 Stamina Tokens.
4.56 PED Handgun skill and 50 Stamina Tokens.
4.56 PED Aim skill and 50 Stamina Tokens.
17.38 PED Rifle skill.
17.38 PED Handgun skill.
17.38 PED Aim skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Daspletor
5000:
79 PED Dodge skill and 100 Agility, Stamina and Strength Tokens.
79 PED Cryogenics skill and 100 Agility, Stamina and Strength Tokens.
79 PED First Aid skill and 100 Agility, Stamina and Strength Tokens.
104 PED Dodge skill.
104 PED Cryogenics skill.
104 PED First Aid skill.

10000:
200 PED Dodge skill and 100 Agility Tokens.
200 PED Cryogenics skill and 100 Agility Tokens.
200 PED First Aid skill and 100 Agility Tokens.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Droka
100:
0.2 PED First Aid skill.
0.2 PED Diagnosis skill.

500:
1 PED First Aid skill.
1 PED Diagnosis skill.

1000:
1.17 PED First Aid skill and 10 Intelligence Tokens.
1.17 PED Diagnosis skill and 10 Intelligence Tokens.
2 PED First Aid skill.
2 PED Diagnosis skill.

5000:
5.83 PED First Aid skill and 50 Strength Tokens.
5.83 PED Diagnosis skill and 50 Strength Tokens.
10 PED First Aid skill.
10 PED Diagnosis skill.

10000:
7.5 PED First Aid skill and 150 Stamina Tokens.
7.5 PED Diagnosis skill and 150 Stamina Tokens.
20 PED First Aid skill.
20 PED Diagnosis skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Eviscerator
100:
1.1 PED Rifle skill.
1.1 PED Handgun skill.
1.1 PED Combat Reflexes skill.

500:
5.48 PED Rifle skill.
5.48 PED Handgun skill.
5.48 PED Combat Reflexes skill.

1000:
4.54 PED Rifle skill and 25 Agility Tokens.
4.54 PED Handgun skill and 25 Agility Tokens.
4.54 PED Combat Reflexes skill and 25 Agility Tokens.
10.95 PED Rifle skill.
10.95 PED Handgun skill.
10.95 PED Combat Reflexes skill.

5000:
16.31 PED Rifle skill and 150 Psyche Tokens.
16.31 PED Handgun skill and 150 Psyche Tokens.
16.31 PED Combat Reflexes skill and 150 Psyche Tokens.
54.75 PED Rifle skill.
54.75 PED Handgun skill.
54.75 PED Combat Reflexes skill.

10000:
45.44 PED Rifle skill and 250 Strength Tokens.
45.44 PED Handgun skill and 250 Strength Tokens.
45.44 PED Combat Reflexes skill and 250 Strength Tokens.
109.5 PED Rifle skill.
109.5 PED Handgun skill.
109.5 PED Combat Reflexes skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Feffoid
100:
0.39 PED Athletics skill.

500:
0.29 PED Athletics skill and 10 Agility Tokens.
1.96 PED Athletics skill.

1000:
0.58 PED Athletics skill and 20 Strength Tokens.
3.92 PED Athletics skill.

5000:
11.25 PED Athletics skill and 50 Psyche Tokens.
19.58 PED Athletics skill.

10000:
22.5 PED Athletics skill and 100 Stamina Tokens.
39.17 PED Athletics skill.


Bronze:
33.33 PED Athletics skill and 100 Stamina Tokens.
33.33 PED Courage skill and 100 Stamina Tokens.
16.67 PED First Aid skill and 100 Stamina Tokens.
50 PED Athletics skill.
50 PED Courage skill.
25 PED First Aid skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Foul
100:
0.14 PED Rifle skill.
0.14 PED Handgun skill.
0.05 PED Melee Combat skill.

500:
0.71 PED Rifle skill.
0.71 PED Handgun skill.
0.23 PED Melee Combat skill.

1000:
1.43 PED Rifle skill.
1.43 PED Handgun skill.
0.46 PED Melee Combat skill.

5000:
4.56 PED Rifle skill and 10 Strength Tokens.
4.56 PED Handgun skill and 10 Strength Tokens.
1.46 PED Melee Combat skill and 10 Strength Tokens.
7.13 PED Rifle skill.
7.13 PED Handgun skill.
2.29 PED Melee Combat skill.

10000:
7.84 PED Rifle and 25 Stamina Tokens.
7.84 PED Handgun and 25 Stamina Tokens.
2.5 PED Melee Combat and 25 Stamina Tokens.
14.25 PED Rifle skill.
14.25 PED Handgun skill.
4.58 PED Melee Combat skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hiryuu
100:
0.22 PED Rifle skill.
0.22 PED Handgun skill.
0.07 PED Melee Combat skill.

500:
1.08 PED Rifle skill.
1.08 PED Handgun skill.
0.34 PED Melee Combat skill.

1000:
2.15 PED Rifle skill.
2.15 PED Handgun skill.
0.69 PED Melee Combat skill.

5000:
8.19 PED Rifle skill and 10 Intelligence Tokens.
8.19 PED Handgun skill and 10 Intelligence Tokens.
2.6 PED Melee Combat skill and 10 Intelligence Tokens.
10.75 PED Rifle skill.
10.75 PED Handgun skill.
3.44 PED Melee Combat skill.

10000:
15.09 PED Rifle skill and 25 Stamina Tokens.
15.09 PED Handgun skill and 25 Stamina Tokens.
4.79 PED Melee Combat skill and 25 Stamina Tokens.
21.5 PED Rifle skill.
21.5 PED Handgun skill.
6.88 PED Melee Combat skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Kreltin
100:
0.33 PED Rifle skill and 5 Agility Tokens.
0.33 PED Handgun skill and 5 Agility Tokens.
0.1 PED Melee Combat skill and 5 Agility Tokens.
1.61 PED Rifle skill.
1.61 PED Handun skill.
0.52 PED Melee Combat skill.

500:
1.64 PED Rifle skill and 25 Strength Tokens.
1.64 PED Handgun skill and 25 Strength Tokens.
0.52 PED Melee Combat skill and 25 Strength Tokens.
8.04 PED Rifle skill.
8.04 PED Handgun skill.
2.6 PED Melee Combat skill.

1000:
3.28 PED Rifle skill and 50 Intelligence Tokens.
3.28 PED Handgun skill and 50 Intelligence Tokens.
1.04 PED Melee Combat skill and 50 Intelligence Tokens.
16.09 PED Rifle skill.
16.09 PED Handgun skill.
5.21 PED Melee Combat skill.

5000:
51 PED Rifle skill and 115 Psyche Tokens.
51 PED Handgun skill and 115 Psyche Tokens.
16.46 PED Melee Combat skill and 115 Psyche Tokens.
80.44 PED Rifle skill.
80.44 PED Handgun skill.
26.04 PED Melee Combat skill.

10000:
122.44 PED Rifle skill and 25 of each Attribute Token and 50 Stamina Tokens.
122.44 PED Handgun skill and 25 of each Attribute Token and 50 Stamina Tokens.
39.58 PED Melee Combat skill and 25 of each Attribute Token and 50 Stamina Tokens.
160.88 PED Rifle skill.
160.88 PED Handgun skill.
52.08 PED Melee Combat skill.

Bronze:
49 PED Evade skill and 100 Stamina Tokens.
98 PED Vehicle Repairing skill and 100 Stamina Tokens.
49 PED First Aid skill and 100 Stamina Tokens.
57.3 PED Evade skill.
114.6 PED Vehicle Repairing skill.
57.3 PED First Aid skill.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Longu
100:
0.33 PED Dexterity skill.
0.33 PED Combat Reflexes skill.
0.33 PED Rifle skill.

500:
1.67 PED Dexterity skill.
1.67 PED Combat Reflexes skill.
1.67 PED Rifle skill.

1000:
0.78 PED Dexterity skill and 10 Agility Tokens.
0.78 PED Combat Reflexes skill and 10 Agility Tokens.
0.78 PED Rifle skill and 10 Agility Tokens.
3.34 PED Dexterity skill.
3.34 PED Combat Reflexes skill.
3.34 PED Rifle skill.

5000:
3.88 PED Dexterity skill and 50 Psyche Tokens.
3.88 PED Combat Reflexes skill and 50 Psyche Tokens.
3.88 PED Rifle skill and 50 Psyche Tokens.
16.69 PED Dexterity skill.
16.69 PED Combat Reflexes skill.
16.69 PED Rifle skill.

10000:
7.75 PED Dexterity skill and 100 Stamina Tokens.
7.75 PED Combat Reflexes skill and 100 Stamina Tokens.
7.75 PED Rifle skill and 100 Stamina Tokens.
33.38 PED Dexterity skill.
33.38 PED Combat Reflexes skill.
33.38 PED Rifle skill.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Merp
100:
0.13 PED Weapons Handling skill.
0.13 PED Aim skill.

500:
0.66 PED Weapons Handling.
0.66 PED Aim.

1000:
1.31 PED Weapons Handling skill.
1.31 PED Aim skill.

5000:
4 PED Weapons Handling skill and 10 Agility Tokens.
4 PED Aim and 10 Agility Tokens.
6.56 PED Weapons Handling skill.
6.56 PED Aim skill.

10000:
6.72 Weapons Handling skill and 25 Stamina Tokens.
6.72 Aim skill and 25 Stamina Tokens.
13.13 PED Weapons Handling skill.
13.13 PED Aim skill.

Bronze:
1.25 PED Inflict Melee Damage skill and 60 Psyche Tokens.
2.25 PED Rifle skill and 60 Psyche Tokens.
2.25 PED Handgun skill and 60 Psyche Tokens.
1.25 PED Courage skill and 60 Psyche Tokens.
11.25 PED Inflict Melee Damage skill.
17.63 PED Rifle skill.
17.63 PED Handgun skill.
11.25 PED Courage skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Molisk
100:
0.24 PED Dexterity skill.
0.15 PED Alertness skill.

500:
1.2 PED Dexterity skill.
0.77 PED Alertness skill.

1000:
2.4 PED Dexterity skill.
1.54 PED Alertness skill.

5000:
5.59 PED Dexterity skill and 25 Intelligence Tokens.
3.54 PED Alertness skill and 25 Intelligence Tokens.
12 PED Dexterity skill.
7.71 PED Alertness skill.

10000:
11.19 PED Dexterity skill and 50 Stamina Tokens.
7.08 Alertness skill and 50 Stamina Tokens.
24 PED Dexterity skill.
15.42 PED Alertness skill.

Bronze:
5 PED Bravado skill and 100 Psyche Tokens.
5 PED First Aid skill and 100 Psyche Tokens.
16 PED Rifle skill and 100 Psyche Tokens.
16 PED Handgun skill and 100 Psyche Tokens.
13.4 PED Bravado skill.
13.4 PED First Aid skill.
41.5 PED Rifle skill.
41.5 PED Handgun skill.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Neconu
100:
0.64 PED Inflict Ranged Damage skill.
0.64 PED Courage skill.
0.32 PED Diagnosis skill.

500:
1.52 PED Inflict Ranged Damage skill and 10 Psyche Tokens.
1.52 PED Courage skill and 10 Psyche Tokens.
0.76 PED Diagnosis skill and 10 Psyche Tokens.
3.19 PED Inflict Ranged Damage skill.
3.19 PED Courage skill.
1.59 PED Diagnosis skill.

1000:
2.21 PED Inflict Ranged Damage skill and 25 Intelligence Tokens.
2.21 PED Courage skill and 25 Intelligence Tokens.
1.1 PED Diagnosis skill and 25 Intelligence Tokens.
6.38 PED Inflict Ranged Damage skill.
6.38 PED Courage skill.
3.19 PED Diagnosis skill.

5000:
19.38 PED Inflict Ranged Damage skill and 75 Agility Tokens.
19.38 PED Courage skill and 75 Agility Tokens.
9.69 PED Diagnosis skill and 75 Agility Tokens.
31.88 PED Inflict Ranged Damage skill.
31.88 PED Courage skill.
15.94 PED Diagnosis skill.

10000:
42.92 PED Inflict Ranged Damage skill and 125 Stamina Tokens.
42.92 PED Courage skill and 125 Stamina Tokens.
21.46 PED Diagnosis skill and 125 Stamina Tokens.
63.75 PED Inflict Ranged Damage skill.
63.75 PED Courage skill.
31.88 PED Diagnosis skill.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Rippersnapper
100:
0.13 PED Weapons Handling skill.
0.13 PED Aim skill.

500:
0.66 PED Weapons Handling skill.
0.66 PED Aim skill.

1000:
1.31 PED Weapons Handling skill.
1.31 PED Aim skill.

5000:
4 PED Weapons Handling skill and 10 Stamina Tokens.
4 PED Aim skill and 10 Stamina Tokens.
6.56 PED Weapons Handling skill.
6.56 PED Aim skill.

10000:
6.72 PED Weapons Handling skill and 25 Agility Tokens.
6.72 PED Aim skill and 25 Agility Tokens.
13.13 PED Weapons Handling skill.
13.13 PED Aim skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Scipulor
100:
1.08 PED Athletics skill.
0.54 PED Evade skill.
0.54 PED First Aid skill.

500:
1.23 PED Athletics skill and 25 Psyche Tokens.
0.61 PED Evade skill and 25 Psyche Tokens.
0.61 PED First Aid skill and 25 Psyche Tokens.
5.4 PED Athletics skill.
2.7 PED Evade skill.
2.7 PED First Aid skill.

1000:
2.46 PED Athletics skill and 50 Agility Tokens.
1.23 PED Evade skill and 50 Agility Tokens.
1.23 PED First Aid skill and 50 Agility Tokens.
10.79 PED Athletics skill.
5.4 PED Evade skill.
5.4 PED First Aid skill.

5000:
20.63 PED Athletics skill and 200 Intelligence Tokens.
10.31 PED Evade skill and 200 Intelligence Tokens.
10.31 PED First Aid skill and 200 Intelligence Tokens.
54 PED Athletics skill.
27 PED Evade skill.
27 PED First Aid skill.

10000:
84.58 PED Athletics and 140 Stamina Tokens.
42.29 PED Evade skill and 140 Stamina Tokens.
42.29 PED First Aid skill and 140 Stamina Tokens.
108 PED Athletics skill.
54 PED Evade skill.
54 PED First Aid skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Shinkiba
100:
0.06 PED Rifle skill.
0.06 PED Handgun skill.
0.06 PED Dexterity skill.

500:
0.29 PED Rifle skill.
0.29 PED Handgun skill.
0.29 PED Dexterity skill.

1000:
0.59 PED Rifle skill.
0.59 PED Handgun skill.
0.59 PED Dexterity skill.

5000:
0.38 PED Rifle skill and 10 Strength Tokens.
0.38 PED Handgun skill and 10 Strength Tokens.
0.38 PED Dexterity skill and 10 Strength Tokens.
2.94 PED Rifle skill.
2.94 PED Handgun skill.
2.94 PED Dexterity skill.

10000:
0.75 PED Rifle skill and 20 Stamina Tokens.
0.75 PED Handgun skill and 20 Stamina Tokens.
0.75 PED Dexterity skill and 20 Stamina Tokens.
5.88 PED Rifle skill.
5.88 PED Handgun skill.
5.88 PED Dexterity skill.

Bronze:
2.1 PED Perception skill and 45 Agility Tokens.
2.1 PED Weapons Handling skill and 45 Agility Tokens.
2.1 PED Aim skill and 45 Agility Tokens.
1.25 PED Athletics skill and 45 Agility Tokens.
13.63 PED Perception skill.
13.63 PED Weapons Handling skill.
13.63 PED Aim skill.
8.75 PED Athletics skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sumima
100:
0.89 PED Athletics skill.
0.45 PED Support Weapon Systems skill.
0.45 PED Diagnosis skill.

500:
0.29 PED Athletics skill and 25 Psyche Tokens.
0.15 PED Support Weapon Systems skill and 25 Psyche Tokens.
0.15 PED Diagnosis skill and 25 Psyche Tokens.
4.46 PED Athletics skill.
2.23 PED Support Weapon Systems skill.
2.23 PED Diagnosis skill.

1000:
2.25 PED Athletics skill and 40 Strength Tokens.
1.13 PED Support Weapon Systems skill and 40 Strength Tokens.
1.13 PED Diagnosis skill and 40 Strength Tokens.
8.92 PED Athletics skill.
4.46 PED Support Weapon Systems skill.
4.46 PED Diagnosis skill.

5000:
19.58 PED Athletics skill and 75 Agility Tokens and 75 Strength Tokens.
9.79 PED Support Weapon Systems skill and 75 Agility Tokens and 75 Strength Tokens.
9.79 PED Diagnosis skill and 75 Agility Tokens and 75 Strength Tokens.
44.58 PED Athletics skill.
22.29 PED Support Weapon Systems skill.
22.29 PED Diagnosis skill.

10000:
65.83 PED Athletics skill and 100 Stamina Tokens and 40 Psyche Tokens.
32.92 PED Support Weapon Systems skill and 100 Stamina Tokens and 40 Psyche Tokens.
32.92 PED Diagnosis skill and 100 Stamina Tokens and 40 Psyche Tokens.
89.17 PED Athletics skill.
44.58 PED Support Weapon Systems skill.
44.58 PED Diagnosis skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Warrior
100:
0.45 PED Courage skill.

500:
0.56 PED Courage skill and 10 Strength Tokens.
2.23 PED Courage skill.

1000:
0.29 PED Courage skill and 25 Psyche Tokens.
4.46 PED Courage skill.

5000:
9.79 PED Courage skill and 75 Intelligence Tokens.
22.29 PED Courage skill.

10000:
27.92 PED Courage skill and 100 Agility Tokens.
44.58 PED Courage skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Eomon
50:
0.7 PED Evade skill.
0.7 PED Dodge skill.
0.7 PED Support Weapon Systems skill.

250:
1.34 PED Evade skill and 25 Intelligence Tokens.
1.34 PED Dodge skill and 25 Intelligence Tokens.
1.34 PED Support Weapon Systems skill and 25 Intelligence Tokens.
3.43 PED Evade skill.
3.43 PED Dodge skill.
3.43 PED Support Weapon Systems skill.

1000:
5.38 PED Evade skill and 100 Stamina Tokens.
5.38 PED Dodge skill and 100 Stamina Tokens.
5.38 PED Support Weapon Systems skill and 100 Stamina Tokens.
13.71 PED Evade skill.
13.71 PED Dodge skill.
13.71 PED Support Weapon Systems skill.

Bronze:
Unchanged
12.5 PED Diagnosis skill and EWE EP-51 Eomon (L)
12.5 PED Diagnosis skill and Geotrek LP550 Eomon (L)
33.81 PED Rifle skill and EWE EP-51 Eomon (L)
33.81 PED Rifle skill and Geotrek LP550 Eomon (L)

-------------------------------------------------------------------------------------------
Steelbird
50:
0.67 PED Aim skill.
0.67 PED Rifle skill.
0.67 PED Combat Reflexes skill.

250:
13 Agility Tokens.
3.33 PED Aim skill.
3.33 PED Rifle skill.
3.33 PED Combat Reflexes skill.

1000:
0.51 PED Aim skill and 50 Stamina Tokens.
0.51 PED Rifle skill and 50 Stamina Tokens.
0.51 PED Combat Reflexes skill and 50 Stamina Tokens.
13.33 PED Aim skill.
13.33 PED Rifle skill.
13.33 PED Combat Reflexes skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Longtooth
50:
1.18 PED Athletics skill.
1.18 PED Explosive Projectile Weaponry Technology skill.
0.59 PED First Aid skill.

250:
1.74 PED Athletics skill and 25 Strength Tokens.
1.74 PED Explosive Projectile Weaponry Technology skill and 25 Strength Tokens.
0.87 PED First Aid skill and 25 Strength Tokens.
5.91 PED Athletics skill.
5.91 PED Explosive Projectilve Weaponry Technology skill.
2.95 PED First Aid skill.

1000:
7 PED Athletics skill and 100 Stamina Tokens.
7 PED Explosive Projectile Weaponry Technology skill and 100 Stamina Tokens.
3.48 PED First Aid skill and 100 Stamina Tokens.
23.63 PED Athletics skill.
23.63 PED Explosive Projectile Weaponry Technology skill.
11.81 PED First Aid skill.

3000 killpoints Longtooth and Exarosaur elite
Unchanged
35.76 PED of Combat Reflexes skill and Vamachara Mk.Exo (L)
35.76 PED of Combat Reflexes skill and Emik X0 (L)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rextelum
600 points:
1.1 PED Courage skill.

3000 points:
8.1 PED Handgun skill.

6000 points:
5.31 PED First Aid skill

30000 points:
16 PED Melee Combat skill.

60000 points:
168.5 PED Longblades skill and 100 Stamina Tokens.
111 PED Inflict Ranged Damage skill and 100 Stamina Tokens.
55.42 PED Evade skill and 100 Stamina Tokens.
194.1 PED Longblades skill.
127.5 PED Inflict Ranged Damage skill.
63.75 PED Evade skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Traeskeron
600 points:
0.21 PED Rifle skill.

3000 points:
1.06 PED Laser Weaponry Technology skill.

6000 points:
2.13 PED Anatomy skill.

30000 points:
4.25 PED Dexterity skill.

60000 points:
2 PED Combat Reflexes skill and 100 Agility Tokens.
1.21 PED Explosive Projectile Weaponry Technology skill and 100 Agility Tokens.
0.6 PED Electrokinesis skill and 100 Agility Tokens.
27.63 PED Combat Reflexes skill.
17.88 PED Explosive Projectile Weaponry Technology skill.
8.94 PED Electrokinesis skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Leviathan
Unchanged
600 points:
0.8 PED Dodge skill.

3000 points:
4 PED Evade skill.

6000 points:
22.65 PED Perception skill.

12000 points:
45.2 PED of Rifle skill.

24000 points:
32.3 PED Melee Combat skill.
61 PED Courage skill.
90.5 PED Power Fist skill.

36000 points:
30.2 PED of Aim skill and 35.6 PED Athletics skill and 18.8 PED Evade skill.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Punys
Unchanged
100:
0.03 PED of Aim skill.

500:
0.13 PED Anatomy skill.

1000:
0.26 PED Combat Reflexes skill.

5000:
0.92 PED Athletics skill.

10000:
0.92 PED Alertness skill and 0.3 PED Evade skill and 0.66 PED Weapons Handling skill.


źródło:
http://www.planetcalypsoforum.com/forum ... on-Rewards
mixer70
Starszy Nadszyszkownik

Awatar użytkownika

Offline
 
Posty: 336
Dołączenie: 25 Lut 2010 17:37
Punkty: 686
Nazwa Avatara: mixer70
Society: entropiaforum.pl
Nr GG: 1348767

Wysłany: 22 Wrz 2012 20:07

Jeśli te tokeny będzie można sprzedawać, otworzy to drogę do handlu atrybutami, czyli transfer pieniędzy między bogatszymy, a biedniejszymi graczami. Szybki przegląd nagród i fajnie, że novy już nie ma, ale o staminę będzie trudniej i inne atrybuty. Do tego chcą obniżyć wartość nagród za moby sezonowe... hm, pewnie zaraz ktoś się na mnie wścieknie, ale obserwując te grę widzę jedno, kradną coraz mocniej :D
Lukas
Soldier

Awatar użytkownika

Offline
 
Posty: 164
Dołączenie: 16 Lip 2011 12:06
Punkty: 334
Nazwa Avatara: Lukas Luczko Tada
Society: TKoE

Wysłany: 22 Wrz 2012 20:22

Tokenami nie będzie można handlować.
VanBuren
Strong

Awatar użytkownika

Offline
 
Posty: 803
Dołączenie: 26 Lut 2010 13:23
Punkty: 1646
Society: www.entropiaforum.pl

Wysłany: 24 Wrz 2012 08:09

moze mi ktos powiedziec czy tylko misja na shinkibach i te za kill pointsy wyglada tak ze za wieksze maturity mamy wiecej pkt moze ktos to zweryfikowac ?

 

Krocząc w stronę światła zagłębiłem się w ciemnościach....
Semaj
Strong

Awatar użytkownika

Offline
 
Posty: 629
Dołączenie: 13 Sty 2010 11:10
Miejscowość: Warszawa
Punkty: 1292
Nazwa Avatara: Semaj Semaj Sukinkot
Society: www.entropiaforum.pl

Wysłany: 03 Paź 2012 18:00

A może ktoś napisać od kiedy będą obowiązywać nowe nagrody.
Dzięki

 

You can hide but you can't run Image
Guziec
Watcher

Awatar użytkownika

Offline
 
Posty: 32
Dołączenie: 09 Paź 2010 22:48
Punkty: 64
Nazwa Avatara: Valar

Wysłany: 03 Paź 2012 18:21

teoretycznie 10-10-2012, ale znając MA to niekoniecznie :mrgreen:

 

"Nadzieja jest jak marchew, którą zawieszono koniowi ,żeby zmusić go do cięższej harówki".
Raistlin Majere "Dragonlance"
Ariakan
Site Admin

Awatar użytkownika

Offline
 
Posty: 484
Dołączenie: 14 Maj 2009 18:43
Miejscowość: Warszawa
Punkty: 1030
Nazwa Avatara: Tomek Strix Strix
Society: Task Force
Nr GG: 3873087

Wysłany: 04 Paź 2012 13:26

Żetony atrybutów mają teraz tzw. "koszt" i obniżają wartość umiejętności którą można otrzymać za misję - wielkość obniżki jest wprost proporcjonalna od ilość uzyskanych żetonów.


O co tu chodzi? jak będzie obniżana wartość umiejętności?

argo HP chcą zwiększyć o 40% (z 250 do 350) a nagrodę tylko o 25% :) pewnie regen też przy okazji się zwiększy...

I co będzie z misjami które były rozpoczęte w starym systemie? Resecik? :lol:
XII
Soldier

Awatar użytkownika

Offline
 
Posty: 133
Dołączenie: 11 Cze 2010 13:02
Punkty: 282

Wysłany: 04 Paź 2012 15:12

XII napisał(a):
Żetony atrybutów mają teraz tzw. "koszt" i obniżają wartość umiejętności którą można otrzymać za misję - wielkość obniżki jest wprost proporcjonalna od ilość uzyskanych żetonów.


O co tu chodzi? jak będzie obniżana wartość umiejętności?

argo HP chcą zwiększyć o 40% (z 250 do 350) a nagrodę tylko o 25% :) pewnie regen też przy okazji się zwiększy...

I co będzie z misjami które były rozpoczęte w starym systemie? Resecik? :lol:


Mutak

1.misje dostały około 10-20% nerfa w wartości skilla + atrybutów(popatrz sobie na Aurli na przykład), niemniej za to ,dołożyli więcej żetonów atrybutów.
2.nic mi nie wiadomo o resecie - MA milczy pomimo pisków klientów nt temat.
3.z Argo HP to wiesz o co chodzi i nie mow ,ze nie - Scouty miały mniej HP niż Adulty, a były liczone do bronze misji - taki fajny, paroletni bug, o którym takie stare PE pryki powinny wiedzieć :mrgreen:

edit Ariakan - licznik misji nie ulegnie resetowi, przekopałem się przez długi topik nt tych zmian i znalazłem wypowiedz Charliego z MA, że tego nie tkną.

 

"Nadzieja jest jak marchew, którą zawieszono koniowi ,żeby zmusić go do cięższej harówki".
Raistlin Majere "Dragonlance"
Ariakan
Site Admin

Awatar użytkownika

Offline
 
Posty: 484
Dołączenie: 14 Maj 2009 18:43
Miejscowość: Warszawa
Punkty: 1030
Nazwa Avatara: Tomek Strix Strix
Society: Task Force
Nr GG: 3873087


Powróć do MindArk - Nowości, aktualizacje

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości

Strona głównaZespółUsuń cookies utworzone przez forum • Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
cron