zaawansowane >>
Zaloguj się
FORUM

Kosmos jest już blisko

Oficjalne informacje MindArk-u
AUTOR

Wysłany: 08 Cze 2011 23:07

Kosmos jest już blisko

W naszym biurze mówi się o zbliżającej się wielkimi krokami premierze aktualizacji zawierającej kosmos. z tą aktualizacją, Entropia naprawdę stanie się Entropia Universe, z podróżami kosmicznymi pomiędzy planetami i stacjami kosmicznymi umożliwiającymi międzylądowania.

Obecnie celujemy w 21 czerwca 2011, jako datę premiery. Upewnij się, że jesteś gotowy na to ekscytujące wydarzenie.

To trzeba uczcić!

Aby uczcić tę okazję, MindArk przeprowadzi dwa konkursy przed aktualizacją, a następnie wystawi interesujące obiekty na aukcję.

Konkurs rozpocznie się dzisiaj (8 czerwca) o 00:00 czasu Entropii i zakończy o 24 czasu Entropii dnia 20 czerwca.

Konkurs o statek-matkę

Zwycięzcą w pierwszym konkursie zostanie uczestnik/uczestnicy, którzy zdobędą największego HoFa w polowaniu, wydobywaniu surowców i konstrukcji podczas konkursu. Jeśli wygrasz, akt własności statku-matki znajdzie się w Twoim ekwipunku.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że statek-matka jest nie L!

Konkurs o średniej wielkości myśliwce

W drugim konkursie, zwycięzcami zostanie 4 uczestników, po jednym z każdej planety. Jest możliwe, że jeden uczestnik wygra na więcej niż jednej planecie. Warunkiem zwycięstwa jest otrzymanie największego lootu, w czasie trwania konkursu, z następujących mobów:

Planeta mob
Planet Calypso Shinkiba Young
ROCKtropia ROCKtropian
Next Island Brown Papoo Young, Mature old
Arkadia Halix Young

Zwróć uwagę, że stwory te, mogą zostać zabite również przez nowych graczy.

Jeśli wygrasz, akt własności średniego myśliwca znajdzie się w Twoim ekwipunku.

Aukcja

Pierwszego dnia po wprowadzeniu aktualizacji, trzy statki-matki zostaną wystawione na aukcji w Entropia Universe na czas 24 godzin.

Po zakończeniu trzech pierwszych aukcji, co 24 godziny na aukcji będzie umieszczany kolejny statek-matka, aż MindArk uzna, że jest ich wystarczająco dużo, jak na obecną populację kosmosu w Entropia Universe. Nie będzie uprzedniej informacji, o zaprzestaniu sprzedaży nowych statków.

Na aukcjach nie będą ustalone żadne limity ani BO.

Pamiętaj, że statki-matki są nie L!

Zarządcy hangarów

Dla obecnych zarządców hangarów w zbliżającej się aktualizacji, jak i kolejnych, przygotowano coś specjalnego.

Udostępnienie kosmosu

Podróże kosmiczne połączą wszystkie planety w jeden wszechświat i będzie możliwość wyboru podróży statkiem kosmicznym, zamiast teleportacji. Mothership (statek-matka) i Titan of Space to duże statki z ogromną siłą ognia i możliwościami transportu. Będziesz mógł skonfigurować statek do podstawowego użytku lub sprawić by stał się jednym z najbardziej przerażających i dominujących statków. Rządź kosmosem za pomocą swojego statku i załogi strzelców i inżynierów: atakuj i broń, naprawiaj statek i zarządzaj Structural Integrity dla uzyskania maksymalnej ochrony! Zaproś dużą grupę przyjaciół i innych pasażerów na pokład w rejs po kosmosie, pomiędzy planetami. Pozwól, by Twoi sprzymierzeńcy znaleźli odrobinę schronienia lądując mniejszym statkiem w doku statku-matki podczas rejsu.

Pierwsza wersja kosmosu będzie posiadała następujące funkcje:

Podróż kosmiczna i transport towarów pomiędzy planetemi, stacjami kosmicznymi, steroidami, itp.

Walki PVP w całej przestrzeni kosmicznej, z wyjątkiem stref na zewnątrz stacji kosmicznych.

System reputacji, oceniający Twoje heroiczne i nie do końca heroiczne wyczyny w kosmosie.

Charakterystyka statku-matki (Mothership):
Projektowanie różnych ulepszeń
Pozycje strzelnicze: 6+1 pilot
Teleport dla pasażerów: z planety na statek
Pasażerowie: do 50 wliczając załogę
Początkowy rodzaj broni: działa plazmowe
Placówki revival

Nadchodzące aktualizacje kosmosu

W kolejce funkcji związanych z kosmosem znajdują się prędkość warp, pozwalająca przeżyć dreszczyk podróży kosmicznych, bardziej zaawansowane funkcje projektowe. Aby zwiększyć ochronę statku-matki i załogi przed przeciwnikami, ilość pozycji strzeleckich zostanie zwiększona do 13 i dodane zostaną 4 sekcje osłon. Również, dodane zostaną ciężkie bronie i torpedy.


Treść oryginału:

Space is Imminent
June 8th

The office is buzzing with excitement as we are getting closer and closer to the space release. With this release Entropia truly becomes the Entropia Universe with space travel between the planets and space stations for intermediate landing.

The target date for the release is set to the 21st of June 2011. Make sure you are ready for this exciting happening!


Celebration

To celebrate this occasion MindArk will have two competitions before the release and then add interesting objects to the auction after release.

The competitions start tonight (8th of June) at 00:00 Entropian time and end at 24:00 Entropian time on the 20th of June.

Competition for Motherships

The first competition will be won by the participant or participants receiving the biggest Hall of Fame entries for Hunting, Mining and Construction respectively during the competition time. If you win this, a Mothership Deed will be added to your Inventory.

Note that the motherships are unlimited!

Competition for Medium Fighters

The second competition will be won by four participants, one on each planet. It is possible for an individual participant to win the competition on more than one planet. The winners have to receive the largest loot, during the competition time, from hunting the following mobs:
Planet Mob
Planet Calypso Shinkiba Young
ROCKtropia ROCKtropian
Next Island Brown Papoo Young, Mature old
Arkadia Halix Young


Note that these mobs are also suitable for newly entered participants to hunt.

If you win this, a Medium Fighter Deed will be added to your Inventory.

Auction

On the first day after the release, three Motherships will be placed in the Entropia Universe auction on a 24-hour auction period.

When the initial three auctions are won, one Mothership will be placed in the auction every 24th hour until MindArk deems there are an adequate number of Motherships for the current space and Entropia Universe population. There will be no prior notification that MindArk will stop releasing new Motherships to the auction.

No limit or buyout prices will be set for these auctions.

Note that the motherships are unlimited!
Hangar Managers

There will be some special treats for our current hangar managers in this space release and a subsequent release.
Release of Space

The space will connect all planets in one universe and you can choose to travel between them in space ships instead of using teleportation.

Motherships, unlimited and the Titans of Space, are large spaceships with awesome firepower and transportation capabilities. You will be able to configure your ship for basic usage or adjust it into one of the most fearsome and dominating space crafts you can find today. Rule space with your ship and a crew of gunners and engineers: attack and defend, repair the ship and manage the Structural Integrity for maximum defence! Bring large groups of friends and other passengers on the ship for voyages deep into space or between planets. Let your allies find a somewhat safer harbour in space by landing a smaller space craft inside the Mothership hangar while moving.The first space release will include the following features:
Space travel and commodity transportation between the planets, space-stations, asteroids etc.
PVP fighting in the entire universe except in the parking zones outside the space stations.
A reputation system for your heroic or not so heroic deeds in space is provided.

Mothership characteristics:
Engineering for various upgrades.
Gunner positions: 6 + 1 pilot.
Passenger Teleport: Planet to Mothership.
Passengers: Max 50 including crew.
Initial weapon type: Plasma cannons.
Revival faculties.
Coming Releases of Space

In the pipeline for the coming space-related releases we have warp speed to experience the thrill of space travel, more advanced engineering features. To increase protection for the motherships and its crew from opponents the number of gunner positions will be increased to 13 and 4 shield sections will be added. Also, heavy weapons, torpedos, will be added.
Źródło

Image
Image
VanBuren
Strong

Awatar użytkownika

Offline
 
Posty: 803
Dołączenie: 26 Lut 2010 13:23
Punkty: 1646
Society: www.entropiaforum.pl

Powróć do MindArk - Nowości, aktualizacje

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości

Strona głównaZespółUsuń cookies utworzone przez forum • Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
cron